Blog

Rewolucja w alimentach

Ministerstwo Sprawiedliwości po dwóch latach powraca do prac nad zagadnieniem alimentów natychmiastowych. O wprowadzenie przepisów dotyczących alimentów natychmiastowych apelowali od dłuższego czasu Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Dwa…
CZYTAJ DALEJ

Kancelaria z prestiżowym wyróżnieniem

Nasza Kancelaria otrzymała kolejne prestiżowe wyróżnienie zostając laureatem zestawienia Orły Prawa 2020. Wyróżnienie jest tym ważniejsze, że zostało przyznane na podstawie oceny Klientów. Do plebiscytu Orły Prawa nie zgłaszaliśmy się…
CZYTAJ DALEJ

ODDŁUŻENIE W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Model upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. konsumentów podporządkowany jest funkcji oddłużania niewypłacalnych osób fizycznych. Cel tego postępowania został określony w art. 2 prawa upadłościowego. Zgodnie z nim postępowanie…
CZYTAJ DALEJ

Upadłość w dobie epidemii

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłość. Przepisy prawa przewidują dwie, przesłanki…
CZYTAJ DALEJ

Ustawa „Antyprzemocowa”

30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwaną ustawą „antyprzemocową”. Ustawa wejdzie w życie po sześciu…
CZYTAJ DALEJ

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Czy i kiedy przysługuje nam odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot. Podstawy prawnej roszczeń należy poszukiwać w prawie unijnym. Już na wstępie należy zaznaczyć, że przepisy te wprowadzają szereg udogodnień…
CZYTAJ DALEJ

Zmiany w systemie dozoru elektronicznego

Specustawa z dnia 31 marca 2020r. dotycząca walki z epidemią koronawirusa przewiduje zmiany w zakresie kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego. Według danych pochodzących z resortu w tej…
CZYTAJ DALEJ

Prosta Spółka Akcyjna

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. prostą spółkę akcyjną. Młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy będą mogli skorzystać z nowoczesnej i elastycznej formy prowadzenia działalności, która ma ułatwić…
CZYTAJ DALEJ

Zmiany w wydawaniu świadectw pracy

7 września 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Najważniejszą spośród wprowadzonych zmian będzie ta dotycząca wydawania świadectwa pracy. Jak do tej pory dokument ten pracodawca musiał wydać niemal…
CZYTAJ DALEJ
Menu