Prawo karne

Prawo karne

W obszarze prawa karnego świadczymy usługi od pierwszych czynności procesowych z udziałem zatrzymanego, aż do postępowania wykonawczego, a w szczególności:

  • czynności obrońcy w trakcie posiedzeń w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania,
  • czynności na etapie postępowania przygotowawczego przed Policją lub Prokuraturą, w tym w szczególności udział w przesłuchaniach,
  • reprezentację osób oskarżonych na etapie postępowania sądowego,
  • reprezentację osób pokrzywdzonych,
  • reprezentację w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentację w sprawach karno- skarbowych,
  • reprezentację na etapie postępowania wykonawczego w tym w szczególności w sprawach o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zamianę kary, a także zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności.
Menu