Zespół

Bartosz Kociński

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Karnego Gospodarczego i Skarbowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor kilku publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Prelegent wielu szkoleń dedykowanych pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Z sukcesami reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw zarówno przed organami ścigania, jak i na etapie sądowym.

Poza prowadzeniem spraw karnych, podejmuje się również reprezentacji Klientów w sporach cywilnych, w tym sprawach rodzinnych.

Piotr Łuczak

Radca prawny i Doradca Restrukturyzacyjny
(Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1303)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych grup kapitałowych funkcjonujących m.in. w branży handlowej, budowlanej oraz ubezpieczeniowej.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z udziałem przedsiębiorców przed sądami powszechnymi.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Rafał Szostak

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, a także doradztwa prawnego syndykom, nadzorcom sądowym oraz zarządcom w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym,. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z udziałem przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, w tym reprezentacji syndyków i zarządców w sprawach sądowych.

Adrian Tomczyk

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Karierę prawniczą rozpoczął od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na aplikację komorniczą i pracy w kancelarii komorniczej, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie egzekucji. Następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie i zdał egzamin adwokacki.

Swoją aktywność zawodową koncentruje wokół szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z biznesem. Sprawnie redaguje i skutecznie negocjuje kontrakty handlowe. Posiada bogate doświadczenie w prawnej obsłudze importu zagranicznego spoza Unii Europejskiej. Z powodzeniem reprezentuje również klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Paulina Kocińska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa ochrony środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykładowca z dziedziny prawa żywnościowego oraz prawa kosmetycznego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, jej doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Poza prowadzeniem spraw administracyjnych, posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw cywilnych związanych z regulowaniem statusu prawnego sieci przesyłowych.

Menu