Prosta Spółka Akcyjna

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. prostą spółkę akcyjną. Młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy będą mogli skorzystać z nowoczesnej i elastycznej formy prowadzenia działalności, która ma ułatwić pozyskiwanie kapitału. Jedną z największych zalet prostej Spółki Akcyjnej będzie łatwość w jej zakładaniu, spółkę będzie można bowiem zarejestrować w ciągu 24 h przez Internet.

Prosta spółka akcyjna nie musi posiadać rady nadzorczej, uchwały będą mogły być podejmowane za pomocą poczty elektronicznej albo wideokonferencji. Prosta Spółka Akcyjna będzie również posiadała uproszczoną procedurę likwidacyjną.

Akcje Prostej Spółki Akcyjnej nie będą notowane na giełdzie, ale istnieje możliwość przekształcenia w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.

Nowe przepisy mają wpłynąć na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, a także zachęcić młodych przedsiębiorców do realizacji swoich celów. Przepisy dotyczące tzw. prostej spółki akcyjnej zaczną obowiązywać w marcu 2020r.

Menu