Prawo budowlane
i nieruchomości

Prawo budowlane i nieruchomości

W obszarze prawa budowlanego i nieruchomości świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości
  • kompleksową obsługę procesu inwestycyjno – budowlanego
  • reprezentację w procesach sądowych dotyczących robót budowlanych, w tym dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji oraz kar umownych
  • opiniowanie umów
  • pomoc prawną dla firm budowlanych, biur architektonicznych, agencji obrotu nieruchomościami
  • badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
Menu