Problem w regulowaniu płatności w związku z koronawirusem – restrukturyzacja

Problemy gospodarcze wynikające z epidemii koronawirusa i wprowadzonego stanu epidemicznego mogą u przedsiębiorców zagrożonych utratą płynności finansowej rodzić wiele pytań w obszarze odpowiedzialności za długi swoich przedsiębiorstw. Firma, która jest niewypłacalna bądź zagrożona niewypłacalnością może złożyć w sądzie wniosek restrukturyzacyjny.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, po pierwsze chroni przed działaniami wierzycieli – istnieje możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych, czy uchylenia zajęcia rachunku bankowego. Po drugie, przedsiębiorca zyskuje również czas do wprowadzenia zmian które doprowadzą do poprawy płynności finansowej. Po trzecie, przedsiębiorca poprzez negocjacje z wierzycielami może proponować warunki spłaty swoich zobowiązań.

Restrukturyzacja zobowiązań przedsiębiorstwa (tzw. propozycje układowe) mogą obejmuje w szczególności:
1) odroczenie terminu wykonania;
2) rozłożenie spłaty na raty;
3) zmniejszenie wysokości;
4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe przekładane w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą zawierać jedną lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań firmy. Przedsiębiorca może przedstawić jednorakie lub wielorakie metody restrukturyzacji swoich zobowiązań.

Menu