Do pięciu lat więzienia za „przekręcenie” licznika

15 marca tego roku Sejm RP uchwalił zmiany w Kodeksie Karnym dodając do niego art. 306a. Na jego podstawie osobie, która zmienia wskazanie drogomierza lub w inny sposób ingeruje w poprawność jego pomiaru, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Takiej samej karze będzie podlegał również ten, kto zleca innej osobie wykonanie takiego czynu (a więc np. mechanik). W przypadku tzw. „mniejszej wagi”, sankcja karna została obniżona do 2 lat.

Zmiany mają w zamyśle ustawodawcy zlikwidować proceder zaniżania wskazań licznika przebiegu całkowitego w pojazdach mechanicznych. Czyn ten dotychczas pozostawał bezkarny.

Ustawa zezwala jednak na wymianę licznika samochodowego w wyjątkowych sytuacjach, a więc np. z powodu awarii czy zalecenia diagnosty po przeglądzie technicznym. Wówczas należy pamiętać, że kierowca został zobowiązany, aby zgłosić ten fakt na piśmie do stacji kontroli pojazdów, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu wymiany wraz z podaniem przyczyny i datą wymiany licznika. Jeśli tego nie zrobi, wówczas grozi mu grzywna w kwocie do 3000 złotych. Wzór zawiadomienia określił w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.

Menu