Prawo cywilne

Prawo cywilne

W obszarze prawa cywilnego świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • sądowe dochodzenie roszczeń,
  • postępowania odszkodowawcze, a także sprawy o zadośćuczynienie,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • doradztwo i reprezentację w sprawach spadkowych, w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, testamentów, zachowków, wydziedziczenia, itp.,
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego w szczególności sprawy o rozwód, separację, alimenty, kontakty z małoletnim, ustalenie ojcostwa, itp.,
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • prowadzenie spraw o ochronę własności intelektualnej i praw pokrewnych.
Menu