Prawo spółek

Prawo spółek

W obszarze prawa handlowego świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • zakładanie, rejestrowanie oraz likwidowanie spółek kapitałowych lub osobowych
  • zapewnienie obsługi korporacyjnej, poprzez opracowywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej dla bieżącego funkcjonowania spółek (m.in. obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, posiedzeń rady nadzorczej)
  • doradztwo przy procesach restrukturyzacyjnych, a w tym w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń oraz podziałów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji majątkowo-podatkowej spółek i ich wspólników
Menu