Zmiany w systemie dozoru elektronicznego

Specustawa z dnia 31 marca 2020r. dotycząca walki z epidemią koronawirusa przewiduje zmiany w zakresie kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego. Według danych pochodzących z resortu w tej chwili karę w ten sposób odbywa 5 tysięcy osób, a kolejne 9 tysięcy spełnia warunki, aby z takiej możliwości skorzystać.

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy zakłada podniesienie granicy warunkującej możliwość ubiegania się o dozór elektroniczny. Do tej pory granica ta wynosiła 12 miesięcy, natomiast na mocy nowych przepisów, odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach systemu dozoru elektronicznego będzie mogło zostać zastosowane w stosunku do osób, które zostały skazane na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W dalszym ciągu możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego, uzależniona będzie od złożenia stosownego wniosku, a także spełnienia dodatkowych przesłanek. W szczególności dalej koniecznym będzie ustalenie, że odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wystarczy do osiągnięcia celów kary. Ocena powyższej kwestii każdorazowo należy do sądu penitencjarnego.

Menu