Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • doradztwo w zakresie rozwiązań dla firm w kryzysie
  • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do zakończenia, bądź umorzenia postępowania upadłościowego
  • doradztwo w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w tym przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentacja przed sądem upadłościowy
  • kompleksową obsługę prawną na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, w tym doradztwo w zakresie wyboru właściwego postępowania (postępowanie o zatwierdzenie układu / przyspieszone postępowanie układowe / postępowanie układowe / postępowanie sanacyjne)
  • reprezentację przed sądem restrukturyzacyjnym oraz opracowywanie pism procesowych na etapie postępowania o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
  • obsługę prawną wierzyciela na wszystkich etapach postępowania upadłościowego/ restrukturyzacyjnego
  • opracowywanie propozycji układowych oraz negocjowanie warunków układu z wierzycielami
  • opracowywanie zgłoszenia wierzytelności
Menu