Prawo pracy

Prawo pracy

W obszarze prawa pracy świadczymy usługi obejmujące głównie:

  • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
  • sporządzanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
  • sporządzanie m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji
  • prowadzenie negocjacji i mediacji z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
Menu