BEZZWROTNA DOTACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W WYSOKOŚCI 5000 ZŁ

Zgodnie z założeniami tzw. Tarczy 6.0 istnieje możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację w wysokości 5000 zł. Powyższe wsparcie dotyczy przedsiębiorców m.in. z branż rozrywkowej, fitness czy też weselnej. By móc starać się o pomoc przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r.,a także posiadać jako przeważający jeden z poniżej wymienionych 25 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży;
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach;
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach;
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach;
56.10.A – restauracje;
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna;
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów;
59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo itp.;
74.20.Z – działalność fotograficzna;
77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa;
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – działalność paramedyczna;
90.01 Z – wystawianie przedstawień artystycznych;
90.02.Z – wspomaganie przedstawień;
93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej;
93.19.Z – pozostała działalność sportowa;
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek;
93.29.A – działalność pokojów zagadek;
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana;
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa;
96.04.Z – działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej.;

Warunkiem uzyskania wsparcia jest to, by przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Dotacja nie dotyczy osób, które zawiesiły działalność gospodarczą.

Menu